Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Cennik

CENNIK

Na podstawie art. 7-9 ustawy o portach i przystaniach z dnia 20 grudnia 1996r.                  ( Dz. U. nr 9, poz. 44 z późniejszymi zmianami )

§ 1.

1.         Opłaty pobierane są w zależności od rodzaju usługi oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

2.         Nie przewiduje się proporcjonalnego zmniejszania opłat w zależności od faktycznego użytkowania infrastruktury.

3.         Podane ceny są cenami brutto.

§ 2.

1.       Wysokość opłaty postojowej na wodzie.

POSTÓJ W BASENIE PORTOWYM

Cena Podstawowa

cały rok

 

Lokalizacja postoju

Cena brutto za dobę

Cena brutto za miesiąc

 

pomosty cumownicze, odnogi metalowe

50,00 zł / jednostkę

900,00 zł / jednostkę

nabrzeże betonowe

8,00 zł / każdy rozpoczęty metr długości jednostki

1440,00 zł / jednostkę

łodzie wędkarskie                   o długości do 4,5 m                 i   mocy silnika do 15 kM / bez przydzielonego miejsca postojowego /

 

x

220,00 zł / jednostkę

 

 

POSTÓJ W BASENIE PORTOWYM

Cena Podstawowa

cały rok

 

Lokalizacja postoju

Cena brutto dla rezydenta na okres

6 miesięcy

pomosty cumownicze, odnogi metalowe i nabrzeże betonowe

 

4.500,00 zł / jednostkę

 

   • Postój w basenie portowym do 2 godzin – bezpłatnie
   • dla łodzi wielokadłubowych lub jednokadłubowych szerszych niż 4,0 m cumujących przy nabrzeżu betonowym stosuje się dopłatę                                                        + 50 % ceny podstawowej
   • dla łodzi wielokadłubowych lub jednokadłubowych szerszych niż 2,7 m cumujących przy pomostach cumowniczych stosuje się dopłatę                                                          + 100 % ceny podstawowej
 1. Wysokość opłaty pasażerskiej.

-  Statki sportowo-rekreacyjne, które okresowo przewożą pasażerów w celach zarobkowych uiszczają opłatę pasażerską w wysokości 3,00 zł od każdego zaokrętowanego pasażera.

 1. Wysokość opłaty tonażowej.

-  Statki sportowe i rekreacyjne w Marinie Wapnica, zwolnione są z opłaty tonażowej.

4.       Wysokość opłaty postojowej na lądzie

-  Jednostki pływające :

POSTÓJ JEDNOSTKI NA PLACU

     cały rok

 

Jednostki pływającej

Cena brutto                 za dobę

Cena brutto                  za miesiąc

wszystkie

30,00 zł

250,00 zł

 

POSTÓJ JEDNOSTKI NA PLACU

     cały rok

 

Jednostki pływającej

Cena brutto dla rezydenta

na okres 6 miesięcy            

 

Wszystkie

 

 

1.500,00 zł

 

5.       Wysokość opłat za usługi dodatkowe

     -  Jednorazowe korzystanie z pochylni slipowej – 25,00 zł ,                         w przypadku zawartej umowy na postój jednostki w basenie portowym opłatę   pobiera się tylko raz w całym okresie trwania umowy, jednak nie rzadziej jak raz        na rok

-  Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów osobowych, przyczep i stojaków pod łodziowych, motocykli, skuterów wodnych,

              a/      5,00 zł / 1h

              b/    25,00 zł / doba

              c/    opłata abonamentowa - 400,00 zł / miesięcznie

     -  Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów typu ,   bus, camper ,

               a/      5,00 zł / 1 h

               b/    40,00 zł / doba

               c/    opłata abonamentowa - 700,00 zł / miesięcznie

-  Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 szt. drobnego sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego np. kajak, ponton, łódź wiosłowa, rower wodny, itp.

               a/      5,00 zł / 1 h

               b/    25,00 zł / doba

               c/    opłata abonamentowa - 350,00 zł / miesięcznie

       -  Prąd na kei od 1 jednostki pływającej :

              a/         12,00 zł / dziennie

            b/      opłata abonamentowa - 320,00 zł / miesięcznie

       -  Toalety:

               a/       dla klientów Mariny - bezpłatna

               b/       dla osób niebędących klientami Mariny – 3,00 zł / osoba

       -  Natrysk : 7,00 zł / osoba / cykl

       -   Pranie   :

         a/  środki piorące – przekazane przez Marinę – 20,00 zł / cykl

        b/ środki piorące własne – 15,00 zł / cykl

       -  Woda na kei od 1 jednostki pływającej :

               a/     15,00 zł / dziennie

             b/     oplata abonamentowa - 150,00 zł / miesięcznie

-  Odbiór nieczystości płynnych, ryczałt – 35,00 zł za zrzut

       -   Odbiór odpadów stałych ze statków / segregowane / , ryczałt

 

        a/ pobyt jednostki w marinie bez względu na ilość dni do miesiąca czasu

                                              7,00 zł / jednostkę / miesiąc

       b/ pobyt jednostki w marinie powyżej miesiąca czasu

                                         7,00 zł / jednostkę / za każdy rozpoczęty miesiąc

 

 

       -  Wypożyczenie myjki ciśnieniowej wraz z dostęp do energii elektrycznej oraz wody                                              40,00 zł / h

       -  Mycie łodzi własną myjką ciśnieniową - dostęp do energii elektrycznej oraz wody                                                                        25,00 zł / h

        -  Wjazd dźwigu na teren przystani celem wodowania lub podniesienia jednostki                                                    25,00 zł / za obsługę jednej jednostki

 -  Opłata za wynajęcie powierzchni na terenie zielonym portu jachtowego                           z przeznaczeniem na : np. namiot, itp.

                                            40,00 zł / dziennie / jedno miejsce do 5m2

§3.

1.       Usługi odpłatne wymienione w § 2 pkt. 4 i 5 mogą być wykonane po uprzednim uregulowaniu zapłaty w biurze bosmanatu, portu Mariny Wapnica.

2.         Usługi odpłatne wymienione w § 2. pkt. 1 i 2 muszą być uregulowane      niezwłocznie po zacumowaniu jednostki w basenie portu jachtowego.

3.         Wnoszone opłaty miesięczne muszą być regulowane z góry, najpóźniej w dniu    rozpoczęcia korzystania z nich.

4.         Wniesione opłaty na usługi abonamentowe, jednodniowe lub jednorazowe  nie    podlegają zwrotowi.

 1. Przy dokonywanej rezerwacji miejsc postojowych na okresy przyszłe Zarządca Mariny ma prawo do pobierania zaliczki na poczet przyszłych okresów, której wysokość stanowi równowartość min. jednomiesięcznej opłaty postojowej.
 2. Rezerwacja miejsc postojowych na okresy przyszłe może być dokonywana wyłącznie na minimum 6 miesięczny okres postoju jednostki.

§4.

  1. Dla łodzi, których portem macierzystym jest port Wapnica, obowiązuje 5% zniżka, na usługi związane z postojem ( opłata przystaniowa i postojowa )                                                       jednostki pływającej w basenie portowym i na placu. W związku z korzystaniem  ze zniżki, użytkownik jednostki jest zobowiązany do promowania Mariny poprzez, umieszczenie na kadłubie jednostki naklejki, z logo Mariny Wapnica, dostarczonej przez Spółkę zarządzającą obiektem.

2.        Dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje posługujących się kartą mieszkańca,       wprowadza się dodatkowo zniżkę  w wysokości 10%. Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla użytkownika jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi karty mieszkańca i spełniania warunków określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  

3.         Dla użytkownika jednostki będącego osobą niepełnosprawną, wprowadza się zniżkę w wysokości 5 %. Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla użytkownika jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi przystani dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia.

4.         Dla rezydentów dokonujących rezerwacji i zapłaty za korzystanie z usług    Mariny na okresy dłuższe niż 1 rok tj. 12 miesięcy przy wykupowaniu usługi obejmującej jednocześnie opłatę portową i postój na lądzie , mogą być stosowane zniżki wysokości 2 % za każdy kolejny rok kalendarzowy.  Zniżka ta nie jest liczona       za 1 rok postoju jednostki w Marinie.

Warunkiem przyznania zniżki zawartej w § 4 pkt. 4 jest podpisanie stosownych umów i terminowe wnoszenie określonych w umowach opłat, przy czym opłaty wnoszone są z góry za każdy rok kalendarzowy. Łączna wysokość przyznanej zgodnie z § 4 pkt. 4 zniżki nie może przekroczyć 10 %.

 

 

5.         Dla rezydentów dokonujących rezerwacji i zapłaty za korzystanie z usług Mariny     

            na okresy dłuższe tj. 6 miesięczne i spełniających warunki określone w § 4 pkt.          

            1 i 2 cennika oraz korzystających z usług portowych w tym samym zakresie przez

           ostatnie 2 sezony żeglarskie, wprowadza się dodatkowa zniżkę w wysokości 25 %.

 

6.         Zniżki mogą być sumowane.

7.         Zniżki zawarte w § 4. nie obejmują łodzi wędkarskich oraz opłat za usługi           dodatkowe wymienionych w § 2 pkt. 5

8.         Określone w § 4 pkt. 1,2 i 3 zniżki mogą być stosowane jedynie w przypadku postoju jednostki w porcie Wapnica przez Rezydenta, korzystającego z usług Mariny przez okres minimum 6 miesięcy.

9.         Zniżka  określona w § 4. pkt. 5 może być stosowana jedynie do dnia 15.05.2023 r.

10.       W przypadku braku terminowej płatności przez Użytkownika/Klienta ,                 za korzystanie z usług świadczonych przez Marinę, Użytkownik/Klient traci prawo do naliczonych mu zniżek.

§5.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.03.2023 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kubasik 30-11-2022 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kubasik 30-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kubasik 24-03-2023 12:58